o forum Olszyny W2

Forum OLSZYNY W2 powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie właścicieli mieszkań wspólnoty 2 osiedla Olszyny wyrażonej podczas spotkania wspólnoty.

Dostęp do Forum OLSZYNY W2 ograniczony jest wyłącznie dla właścicieli mieszkań ze wspólnoty 2. Loginy i hasła do forum są do odebrania w administracji wspólnoty 2 za pokwitowaniem.

Forum OLSZYNY W2 oraz korzystanie z niego jest bezpłatne dla właścicieli mieszkań mających do niego dostęp.